Otázky a odpovědi

Kde a kdy bude probíhat první mistrovství České republiky, jak se přihlásím?

     

Bude probíhat v Golčově Jeníkově na fotbalovém hřišti, na státní svátek,v pondělí 28. října 2019. Časový plán, a jak se přihlásíte, zveřejníme nejpozději 28. září.

Kdo se může závodů zúčastnit?

  

Závody jsou otevřené pro všechny, od nejmenších dětí až po seniory. Každý je vítán. Nemusíte být nikde registrováni.

Jaké jsou kategorie?

  

Závodí se v 17 kategoriích. Podívejte se na stránku

 

 

Kde si přečtu pravidla mistrovství ČR?

  

Podkladem byla pravidla IBTA - mezinárodní asociace hodu holínkou. Detailněji zde

Co vyhraji?

  

Pokud se umístím na stupních vítězů, tak něco máme připraveno. Při 17 kategoriích to je více než 50 cen. Vítězka v kategorii ženy Masters a vítěz v kategorii muži Masters získá tolik litrů piva, kolik hodí metrů.

                   .

Musím něco doma natrénovat?

  

Nemusíte, ale doporučujeme si doma zkusit nějaký hod. V závodě jsou pouze 3 pokusy. Trénovat na zahradě nebo na louce může každý. Všichni mají doma toto gumové náčiní, což o oštěpu nebo disku nelze říci. Je třeba si také uvědomit, že aerodynamické vlastnosti letící holínky jsou dosti špatné. Letící holinka rychle ztrácí rychlost a k tomu neočekávaně může měnit směr letu.

Kdo závod organizuje?

  

Organizátorem jsou místní holínkáři s podporou místních spolků.

Kdo je partner, sponzor akce?

  

Děkujeme všem partnerům, bez nichž by tato akce nevznikla. Jsou uvedeny na stránce