Přihláška

 

Doplňte a odešlete níže uvedenou tabulku  - v první kolonce vyplňte kontaktní email, do druhé kolonky doplňte příjmení a jméno, ročník narození a město/obec.
 
Ti, kteří chtějí soutěžit v 3 členném týmu uvedou za každého ze 3 soutěžících i název týmu ( v týmu musí být minimálně 1 žena/dívka a alespoň jeden ze soutěžích musí být starší 18 let). Startovní listina s přesným časem odhodu bude na webu zveřejněna v pátek 25. října 2019. Ročník narození není zveřejňován, slouží pouze pro přiřazení do kategorie. Můžete současně přihlásit i více soutěžících.
Vzor přihlášky:
jiri.pavelka@seznam.cz

Pavelka Tomáš, 2009, Kolín
Pavelková Karolína, 2012, Kolín
Pavelka Karel, 1979, Kolín
Kotková Eva, 1983, Kolín
Vzor přihlášky:
pavlinanovakova@email.cz

Nováková Pavlína, 1963, Habry, tým Novákovi
Novák Petr, 1968, Habry, tým Novákovi
Novák Tomáš, 1975, Vilémov, tým Novákovi
Pištora Vilém, 1989, Pečky
Moravcová Nikola, 2002, Jihlava