Startovní listina

 

1)  Přijďte k sektoru svého čísla (1, 2 nebo 3) 10 minut před vaším hodem.  
    Závody určitě nebudou urychleny. Mírné zpoždění je možné. Při pozdním příchodu      
    negarantujeme možnost hodu. Soutěžní holínky jsou připraveny na místě.
2) Pro nepřihlášené - děti i dospělé -  je připraven vložený závod v sektoru 3 v čase
    10:30 - 11:00
3) Vyhlášení výsledků následuje neprodleně po ukončení hodů dané kategorie.
4) Na místě není možnost parkování. Pod mostem jsou vyhrazena místa pro organizátory.
    Možnost parkování - louka u lipové aleje, pravá strana silnice k Římovicím, tržiště, náměstí.
5) Dbejte na bezpečnost (na silnici) při příchodu/odchodu na sportoviště! Dbejte zvýšené
    bezpečnosti u odhodových sektorů - holínky dopadají běžně mimo sektory! Řiďte se pokyny
    rozhodčích.

Startovní listiny

 

                      Dívky do 6 let            SEKTOR 1                  zahájení: 10:00
                      Chlapci do 6 let            SEKTOR 1               zahájení: 10:20
                      Dívky do 8 let            SEKTOR 1                  zahájení: 10:45
                      Chlapci do 8 let            SEKTOR 1               zahájení: 11:10
                      Dívky do 10 let            SEKTOR 1                 zahájení: 11:45
                      Chlapci do 10 let            SEKTOR 1              zahájení: 12:10
                      Dívky do 12 let            SEKTOR 2                 zahájení: 10:00
                      Chlapci do 12 let            SEKTOR 2              zahájení: 10:32
                      Dívky do 14 let            SEKTOR 2                zahájení: 11:02
                      Chlapci do 14 let            SEKTOR 2              zahájení: 11:22
                      Dívky do 16 let            SEKTOR 2                zahájení: 11:42
                      Chlapci do 16 let            SEKTOR 2              zahájení: 11:57
                      Ženy + juniorky             SEKTOR 2               zahájení: 12:07
                      Muži + junioři                SEKTOR 3               zahájení: 11:15
                      Týmy                                       součet výkonu z jednotlivců