Pravidla na mistrovství ČR

Používané náčiní

     

Děti od 11 let, juniorky a ženy používají levou nebo pravou holínku velikosti 38 o váze 0,7 kg (630 - 810 g) a výšky od paty max. 37 cm. Junioři a muži používají holínku velikosti 43 o váze 1 kg (880 - 1070 g) a výšky od paty max. 44 cm. Děti 10 let a mladší používají holínku velikosti 33 o váze přibližně 450 g a výšce od paty max. 27,5 cm. Na závodech musí být k dispozici minimálně 2 páry dětských, dámských a mužských holínek.

Odhodový sektor a výseč

  

Sektor a výseč jsou identické se sektorem pro hod oštěpem. Pro hod se používá rozběžiště a při odhodu se závodník nesmí dotknout nebo překročit odhodovou čáru, aby byl pokus uznán. U odhodové čáry stojí rozhodčí. Výseč je značena po 10 metrech, a to minimálně od 20 metrů.

Styl odhodu a čas na odhod

  

Házecí styl a uchycení holínky jsou volné, ale holínka se nesmí při úchytu jakkoliv překládat nebo vrásnit. Lze použít na odhodové ruce rukavici, ovšem bez jakýchkoliv adhezních prostředků - vosků apod. Závodník si může holínku vyčistit vlhkým ručníkem a dosušit suchým. Čas na odhod je max. 30 sekund. 

Úspěšný hod

  

Hod je úspěšný, pokud holínka dopadne do označené výseče označené čarami nebo na hraniční čáru. Hod je měřen od nejbližšího místa dopadu holínky k odhodové čáře. Hod je neúspěšný, pokud se závodník dotkne odhodové čáry jakoukoliv částí těla nebo se dotkne boční části rozběžiště, opět kakoukoliv částí těla. Hod je měřen s přesností na centimetry. Do výsledků se zapisuje pouze nejdelší hod.

Počet pokusů

  

Každý závodník absolvuje 3 pokusy, a to za sebou.

Opakování pokusu

  

Hod může být opakován, pokud holínka zasáhne rozhodčího uvnitř výseče.

Týmová soutěž - Masters týmy

  

Chtějí-li se závodníci a závodnice zúčastnit soutěže 3 členných Masters týmů (ročník 1998 a starší), musí toto uvést v příhlášce. Tým se skládá minimálně z 1 ženy. Možné kombinace tedy jsou: 2 muži + 1 žena, 1 muž + 2 ženy, 3 ženy. Pro týmovou soutěž na mistrovsví České republiky platí, že se sečtou pokusy ze závodu jednotlivců. Pro soutěž týmů se tedy nehází zvlášť.

Tato pravidla mistrovství České republiky jsou vytvořena z podkladů pravidel Mezinárodní asociace hodu holínkou IBTA.